Różnice pomiędzy rozgrywkami ASG a paintballem

Wśród miłośników militariów, adrenaliny i grupowych potyczek dużym zainteresowaniem cieszą się strzelanki. Rozgrywki paintballowe czy ASG łączą zapaleńców broni i stają się często ich życiową pasją. Warto jest jednak wiedzieć, czym się różnią. Na czym polega specyfika każdej z tych rozgrywek?

Podstawowe różnice między paintballem a ASG

Najistotniejszą i podstawową różnicą pomiędzy paintballem a ASG jest oczywiście rodzaj wykorzystywanej w nich broni. Air Soft Gun to repliki używane w rozgrywkach ASG są wiernym odwzorowaniem niemal każdej kiedykolwiek wyprodukowanej broni. Różnią się między sobą rodzajem wykorzystanego mechanizmu miotającego plastikowe kulki. Począwszy od gazowego poprzez sprężynowy aż po elektryczny. W paintballu natomiast broń ma za zadanie spełniać określone normy i nie zawsze udaje się nadać jej realistyczny wygląd i odwzorować wszystkie szczegóły znanych modeli.

Rodzaje amunicji

Nasuwa się tym samym kolejna znacząca różnica wynikająca z charakteru tego typu rozgrywek. Markery do paintballu są wypełnione farbą a przy trafieniu nimi w przeciwnika widać wyraźny tego ślad. Więc o ile w paintballu trafienie nie będzie budzić żadnych wątpliwości, o tyle w ASG wszystko zależy od honoru graczy. Gdyż trafienie plastikową kulką nie zostawi żadnego widocznego śladu. Więc gdy gracz nie przyzna się do tego, że oberwał, nie można inaczej mu tego udowodnić. Jeśli jednak ta prawidłowość będzie się powtarzać i zaobserwuje, to większa liczba graczy zostanie on przykładnie ukarany odpowiednią serią postrzałów.

Specyfika przebiegu rozgrywek

Różnice wynikają również z samego przebiegu gry i miejsca ich odbywania. Do rozgrywek ASG najczęściej wybiera się opuszczone budynki lub otwarte przestrzenie i lasy. Odwzorowuje się również historyczne bitwy lub układa scenariusze odbicia zakładników z rąk porywaczy. Paintball natomiast odbywa się najczęściej w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach, czyli placach gry z przygotowanymi kryjówkami i przeszkodami a same rozgrywki rzadko mają rozbudowany scenariusz.

Ile kosztuje strzelanka?

W przypadku paintballu koszty mogą być stosunkowo niskie, gdyż zazwyczaj istnieje możliwość wypożyczania  broni i sprzętu rezerwując plac gry. Wówczas koszt jednorazowej strzelanki nie przekracza 20 zł. W przypadku ASG koszty są znacznie większe. Wynika to z konieczności zakupu całego umundurowania, broni i amunicji a koszt całej takiej zabawy jest zależny od środków, jakie chcemy na to przeznaczyć. Zakup samej broni może wahać się w przedziale od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy.

Czy rozgrywki są dla każdego?

Chociaż nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących minimalnego wieku dopuszczającego do brania udziału w tego typu grach zespołowych to do zorganizowanych rozgrywek, dopuszcza się graczy w wieku od 16 lat z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zakup tego typu broni nie jest również w żaden sposób ograniczony wiekowo.

Zarówno rozgrywki paintball, jak i ASG niosą za sobą dużą dawkę adrenaliny i zdrowej rywalizacji. Są idealną aktywną formą spędzania wolnego czasu i stają się często nie tylko formą dobrej zabawy, ale też pasją dzieloną z innymi zapaleńcami militariów.